"we care"

Sustainability


 


Pantalons

BSCI staat voor Business Social Compliance Initiative, een initiatief dat zich richt op het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen. Het BSCI-certificeringsprogramma omvat normen en richtlijnen voor sociale verantwoordelijkheid, waaronder eerlijke lonen, gezonde en veilige werkomstandigheden, geen gedwongen arbeid, geen luchtvervuiling, geen discriminatie en het recht op vakbondsvrijheid. Het certificaat verzekert dat onze productiepartners voldoen aan deze normen. Na het productieproces in de fabriek worden onze broeken naar een BSCI-gecertificeerde wasserette gestuurd. Net als de fabriek voldoet de wasserette aan de BSCI-normen en waarborgt de goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers.


Wasserij

De wasserij (welke tevens GOTS gecertificeerd is) heeft voortdurend geïnvesteerd in technieken om onze voetafdruk te verkleinen en is gefocust op het verminderen van middelen om de beste resultaten te bereiken. Ze combineren mode en duurzaamheid om tot het perfecte product te komen met een lagere impact op de aarde.

 


Stoffen en Stofleveranciers

Verder zijn ook de stoffenleveranciers BSCI-, GOTS-, Oeke-tex-, BCI- (Better Cotton Initiative) gecertificeerd. Ze verwerken duurzame stoffen. En hebben tevens veilige werkomstandigheden voor de werknemers. Ze hebben alle certificaten die je vandaag de dag kan krijgen.
Verder hergebruiken onze stofleveranciers water, zorgen voor veilige werkomstandigheden en gebruiken milieuvriendelijke machines.Hosen
BSCI steht für Business Social Compliance Initiative, eine Initiative zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der globalen Lieferkette. Das BSCI-Zertifizierungsprogramm umfasst Standards und Richtlinien für soziale Verantwortung, darunter faire Löhne, gesunde und sichere Arbeitsbedingungen, keine Zwangsarbeit, keine Luftverschmutzung, keine Diskriminierung und das Recht auf Gewerkschaftsfreiheit. Das Zertifikat gewährleistet, dass unsere Produktionspartner diese Standards einhalten. Nach dem Produktionsprozess in der Fabrik werden unsere Hosen an eine BSCI-zertifizierte Wäscherei geschickt. Wie die Fabrik erfüllt auch die Wäscherei die BSCI-Standards und gewährleistet gute Arbeitsbedingungen für die Arbeiter.Wäscherei
Die Wäscherei (die auch GOTS-zertifiziert ist) hat kontinuierlich in Techniken investiert, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, und konzentriert sich auf die Reduzierung von Ressourcen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Sie kombinieren Mode und Nachhaltigkeit, um das perfekte Produkt mit geringeren Auswirkungen auf die Erde zu erhalten.
Stoffe und Stofflieferanten
Darüber hinaus sind die Stofflieferanten auch BSCI-, GOTS-, Oeke-tex-, BCI- (Better Cotton Initiative) zertifiziert. Sie verarbeiten nachhaltige Stoffe. Und sie haben auch sichere Arbeitsbedingungen für die Arbeiter. Sie haben alle Zertifikate, die man heute bekommen kann.
Außerdem recyceln unsere Stofflieferanten Wasser, sorgen für sichere Arbeitsbedingungen und verwenden umweltfreundliche Maschinen.